interdependence

interdependence
tarpusavio priklausomybė statusas T sritis Politika apibrėžtis Tarptautinės sistemos savybė, reiškianti tai, kad jos elementai yra glaudžiai susiję ir labai priklauso nuo kiekvieno iš jų pokyčių. Šią tarptautinės sistemos savybę visų pirma išskiria liberalioji tarptautinių santykių studijų teorija. Pasak jos, tarptautinę sistemą sudaro įvairaus pobūdžio ir lygio veikėjai – valstybės, tarptautinės kompanijos, tarpvyriausybinės organizacijos, tarptautinė NVO, sąjūdžiai ir kt. Jei sistemoje įvyksta su kuriuo nors veikėju susijusių pokyčių, tai neišvengiamai neigiamai arba teigiamai, priklausomai nuo pokyčio pobūdžio, atsiliepia ir kitiems veikėjams. Pasak koncepcijos kūrėjų R. Keohane’o ir J. Nye, kurie savo idėjas išdėstė knygoje Power and Interdependence (1977), sąvoka atspindi po II pasaulinio karo įvykusius pokyčius; jie teigia, kad priklausomybės saitais susijusių valstybių tarpusavio karai nebetenka prasmės, darosi nebeįmanoma kariauti su kitais ir kartu nedaryti žalos sau. atitikmenys: angl. interdependence

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • interdependence — UK US /ˌɪntədɪˈpendəns/ noun [C or U] ► if there is an interdependence between two or more things, they depend on each other: »the interdependence between global trading partners interdependence with sth »A company s interdependence with its… …   Financial and business terms

  • Interdependence — In ter*de*pend ence, n. Mutual dependence. The interdependence of virtue and knowledge. M. Arnold. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • interdependence — interdependence, interdependency Both forms are in use with no difference in meaning, but interdependence is much more common …   Modern English usage

  • interdependence — [in΄tər dē pen′dəns, in΄tərdipen′dəns] n. dependence on each other or one another; mutual dependence: also interdependency interdependent adj. interdependently adv. * * * See interdependent. * * * …   Universalium

  • interdependence — index mutuality, relationship (connection) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • interdependence — 1822, from INTER (Cf. inter ) + DEPENDENCE (Cf. dependence) …   Etymology dictionary

  • interdependence — [in΄tər dē pen′dəns, in΄tərdipen′dəns] n. dependence on each other or one another; mutual dependence: also interdependency interdependent adj. interdependently adv …   English World dictionary

  • Interdependence — Not to be confused with interconnectivity or interconnectedness. Interdependence is a dynamic of being mutually responsible to and sharing a common set of principles with others. It is concerned with the mutually understanding of states with… …   Wikipedia

  • interdependence — [[t]ɪ̱ntə(r)dɪpe̱nd(ə)ns[/t]] N UNCOUNT Interdependence is the condition of a group of people or things that all depend on each other. ...the interdependence of nations. ...economic interdependence …   English dictionary

  • interdependence — in|ter|de|pen|dence [ˌıntədıˈpendəns US tər ] n also in|ter|de|pen|den|cy [ dənsi] [C usually singular, U] a situation in which people or things depend on each other interdependence of ▪ the interdependence of our body s immune and nervous… …   Dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”